EN NL
MENU

TENTOONSTELLING

11.02.2016—13.03.2016

Sliding Under Traces
C.o.C.A. Commissie 2015
PAUL GEELEN
Gastcurator: Niekolaas Johannes Lekkerkerk

De tentoonstelling Sliding under Traces toont, in samenwerking met Stichting C.o.C.A., het uitgangspunt voor een nieuwe serie werken van Paul Geelen. Binnen zijn kunstenaarspraktijk onderzoekt Paul Geelen de overeenkomsten en mogelijke kruisbestuiving tussen wetenschap, chemie en kunst, vaak in de vorm van procesmatige en sculpturale installaties. In het kader van de verkregen subsidie reisde Paul Geelen naar Chili om daar materialen te verzamelen om het ontstaan van de verjongende effecten van slakkenslijm te onderzoeken. Hij associeert dit proces met een onderzoek naar de oudst bewaard gebleven mummies ter wereld. Geelen combineert deze twee onderzoeksgebieden en vertaalt ze vanuit zijn artistieke praktijk in een reeks artistieke voorstellen over de mogelijkheden van een nieuw levenselixer.

Sliding under Traces werd ondersteund door het Pauwhof Fonds en de Gemeente Rotterdam.


EVENT

11.02.2016, 18:00 – 21:00
Opening
Sliding under Traces