EN NL
MENU

TENTOONSTELLING

07.09.2019—03.11.2019

Honorary Vertebrate Club
BIANCA BALDI
SARAH BROWNE
ANNA DUK HEE JORDAN
TUOMAS A. LAITINEN
SOPHIE MALLETT
JEAN PAINLEVÉ & GENEVIÉVE HAMON
SARAH ANCELLE SCHÖNFELD

De tentoonstelling Honorary Vertebrate Club richt zich op het zeeleven en de ecologie in een tijd van ongekende milieuveranderingen, de snelle uitputting van levensvormen en het verlies aan biodiversiteit. Specifiek richt de tentoonstelling zich op de octopus en andere koppotige weekdieren, zoals de inktvis en de nautilus en concentreert zich op overlevings- en aanpassingsmechanismen in aquatische klimaten. Het aquatische klimaat is onderhevig aan door de mens veroorzaakte verzuring, stijgende zeetemperaturen en onderwater kolonialisme door diepzeemijnbouw. De tentoonstelling introduceert een aantal artistieke praktijken die betrekking hebben op het leven in de zee en legt de analogieën vast tussen menselijke en niet-menselijke dieren—de octopus wordt vaak beschouwd als een radicale vorm van ‘anderszijn’—met als doel de aanhoudende antropocentrische tendensen en het menselijk exceptionalisme te benadrukken. In plaats van de menselijke figuur volgen we de octopus als hoofdrolspeler: een vindingrijke milieutechnicus en deskundige gereedschapsgebruiker met complex sociaal gedrag, die samen met de kwallen gedijt in oceanische klimaten onderhevig aan ecologische afbraak. Wat kunnen we leren van de aanpassingskwaliteiten van de octopus, zijn vormveranderende capaciteiten en het netwerk van de hersenen? Kunnen we ‘tentaculair denken’—een manier om de gedecentraliseerde perceptie te verhogen – ontwikkelen als een manier om te leren om ons bezig te blijven houden met urgente problemen in plaats van de normale gang van zaken? Aangezien de populaties van koppotigen en kwallen in reactie op een veranderend klimaat toenemen, kunnen we hen de hand reiken om manieren te ontrafelen om samen te leven op een beschadigde planeet.

Honorary Vertebrate Club werd ondersteund door de Gemeente Rotterdam en het Mondriaan Fonds.


EVENT

07.09.2019, 18:00 – 21:00
Opening
The Water Party & Honorary Vertebrate Club


EVENT

03.11.2019, 13:00 – 20:00
Slotevenement
The Water Party & Honorary Vertebrate Club
BIANCA BALDI
PAOLETTA HOLST
ROSA SIJBEN


Sarah Browne, Report to an Academy, 2016, Foto: LNDW Studio

Sarah Browne, Report to an Academy, 2016, Foto: LNDW Studio

Tuomas A. Laitinen, Haemocyanin, 2019, Foto: LNDW Studio

Sophie Mallett, Our Gelatinous Past, 2018, Foto: LNDW Studio

Jean Painlevé and Geneviève Hamon, The Love Life of the Octopus (Les Amours de la Pieuvre), 1967, Foto: LNDW Studio

Tuomas A. Laitinen, Haemocyanin, 2019, Foto: LNDW Studio

Tuomas A. Laitinen, Haemocyanin, 2019, Foto: LNDW Studio

Tuomas A. Laitinen, Haemocyanin, 2019, Foto: LNDW Studio

Sophie Mallett, Our Gelatinous Past, 2018, Foto: LNDW Studio

Jean Painlevé and Geneviève Hamon, The Love Life of the Octopus (Les Amours de la Pieuvre), 1967, Foto: LNDW Studio

Sarah Ancelle Schönfeld, Alien Linguistic Lab, 2018, Foto: LNDW Studio

Sarah Ancelle Schönfeld, Alien Linguistic Lab, 2018, Foto: LNDW Studio