EN NL
MENU

TENTOONSTELLING

18.11.2017—28.01.2018

ROME
CHRISTOPHER KULENDRAN THOMAS
Gastcurator: Annika Kuhlmann

Op welke manier zou een meer liquide vorm van burgerschap kunnen worden voorgesteld in een tijdperk van technologische versnelde ontwrichting? Deze prangende vraag ligt ten grondslag aan Christopher Kulendran Thomas' tentoonstelling ROME, ontwikkeld in samenwerking met curator Annika Kuhlmann. Centraal in de tentoonstelling staat Thomas’ nieuwste film, die een langdurige verkenning naar de toekomst van het burgerschap ontvouwt. Zijn onderzoek is geworteld in zijn persoonlijke geschiedenis met het vergane Tamil-vaderland Eelam. In de onmiddellijke nasleep van het geweld tijdens de Sri Lankaanse burgeroorlog, en de daaruit voortvloeiende economische liberalisering, ontstond in Sri Lanka een nieuwe lokale markt voor hedendaagse kunst. In ROME zijn originele kunstwerken te zien die Thomas heeft aangekocht uit deze ‘vredelievende’ economische bloei. In een tijd waarin de roep om soevereiniteit en zelfbestuur steeds luider wordt, nemen we het visionaire project van Thomas als uitgangspunt om na te denken over de manier waarop technologische innovatie alternatieve vormen van maatschappelijke organisatie zou kunnen ontwikkelen.

ROME werd ondersteund door de Gemeente Rotterdam, BankGiro Loterij Fonds/Stichting DOEN, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Stokroos en Mondriaan Fonds. De film van Christopher Kulendran Thomas is mede-gesubsidieerd door A Tale of A Tub, DIS en Tensta Konsthall.


EVENT

Opening
18.11.2017, 17:00 – 19:00
Opening & Publiek Gesprek
ROME
SAMIR BANTAL


EVENT

26.01.2018, 17:00 – 19:00
Filmvoorstelling & Gesprek
MARLEEN STIKKER


EVENT

28.01.2018, 16:00 – 18:00
Slotevenement & Gesprek
CHARL LANDVREUGD


Tentoonstellingsoverzicht, Rome, 2017, Foto: LNDW Studio

Tentoonstellingsoverzicht, Rome, 2017, Foto: LNDW Studio

Tentoonstellingsoverzicht, Rome, 2017, Foto: LNDW Studio

Tentoonstellingsoverzicht, Rome, 2017, Foto: LNDW Studio

Tentoonstellingsoverzicht, Rome, 2017, Foto: LNDW Studio

Tentoonstellingsoverzicht, Rome, 2017, Foto: LNDW Studio