EN NL
MENU

TENTOONSTELLING

09.07.2022—28.08.2022

smoothing (lines into circles)
MARIA BARNAS
SEPIDEH BEHROUZIAN
ANNABELLE BINNERTS
SABRINA CHOU
BAHA GÖRKEM YALIM
MAIKE HEMMERS
JOSÉ QUINTANAR
MEREY ŞENOCAK
Curated by ALPER TURAN

Mensen zijn verschillend van elkaar.
Dingen zijn ook verschillend van elkaar.
Er zijn bijvoorbeeld geen twee dezelfde letters in één alfabet.
Handelingen zijn ook niet-identiek. Elk gebaar is anders.


smoothing (lines into circles) is een tentoonstelling die grimmige hoeken, vlakke stompheid, verticale systemen en kortzichtige veronderstellingen beoogt af te breken door middel van gestuele verkenningen. Kronkelend rond tekstuele en lichamelijke abstracties, en meanderend langs poëtische en geometrische condensaties, volgt de tentoonstelling de transformatie van rechte lijnen in poëtische lijnen. De kunstwerken houden zich tegelijkertijd bezig met de materialiteit van taal, het lichaam en vorm, en creëren zo nieuwe talen om te bekijken, nieuwe lichamen om te lezen, en nieuwe vormen van samenzijn. De werken van Maria Barnas, Sepideh Behruzian, Annabelle Binnerts, Sabrina Chou, Maike Hemmers, José Quintanar, Merey Şenocak, en Baha Görkem Yalım die in smoothing (lines into circles) zijn opgenomen, stellen een cirkel voor als een onbreekbare lijn van elasticiteit – een tegengif voor stijve randen. Aan de hand van de ambiguïteit van poëzie wil de tentoonstelling de rigiditeit van het idee verslaan en tegelijkertijd poëzie een vorm en lichaam geven. De kunstwerken zijn geen enkelvoudige mono-entiteiten, maar samengesteld uit meervoudige onderdelen in collectiviteit. Elk uiteengereten element dient als een uiting, een brief, een bladzijde van een boek, een lid van een lichaam, een onsamenhangende architecturale eenheid, en komt samen in een andere constellatie, een nieuwe volgorde, in een vreemd alfabet. Door dezelfde vorm te herhalen om een nieuw gebaar te krijgen, door hetzelfde gebaar te herhalen om een nieuwe vorm te creëren, door een enkele entiteit in stukken te breken, of stukken te verstrooien om een eenheid te vormen, vormen de werken cycli, circulerend in cirkels.

smoothing (lines in cirkels) is geïnspireerd op de merkwaardige letter O en de grafische vorm ervan. In het Turks, een genderneutrale taal, is deze letter ook het voornaamwoord voor de derde persoon enkelvoud. Deze queer en posthumane O in het Turks (die tegelijkertijd kan worden vertaald als hij, zij en het) vervaagt het onderscheid tussen man/vrouw, bezield/levend, menselijk/onmenselijk en maakt die binaire veronderstellingen overbodig. Door dit linguïstische kenmerk te combineren met de formele connotaties van een cirkel, een nul en een gat, suggereert O een generatief uitgangspunt om de praktijken van het zien, identificeren en uitspreken van de ander, de derde persoon, de niet-spreker, het vreemde, het non-conformistische te herzien. De tentoonstelling brengt ambivalenties, gaten en leemtes naar voren door deze linguïstische ambiguiteit van het voornaamwoord O synchroon te laten lopen met zijn formele kwaliteit. smoothing (lines into circles) biedt een alfabet van gebaren-in-vormen die kunnen worden vertaald in verschillende omstandigheden waarin men moet vechten tegen de politiek van het vlakke land, op zoek naar meerdere dimensies.


Poem

Axiom 1:
People are different from each other.
Things are also different from each other. 
There are no two same letters in one alphabet, for example.
Actions are also nonidentical. Each gesture is different.

Exercise 1:
Let’s try to approximate two registrative actions: reading and viewing. 

Postulation 1:
A line is a straight one-dimensional figure consisting of a set of points extending infinitely to either side. A circle is a closed figure made of a set of points.

Question 1:
The body has no corners, why is a life full of squares? 

Axiom 2:  
A line becomes a letter
A letter becomes a sentence
A sentence becomes a line
A line becomes a poem

Postulation 2:
You cannot square a circle. It’s impossible.

Exercise 2:
Pervert the straight line. Stray him. Give him a good nice curve. Take his two hands extending to infinity and force them to hold each other. Make a circle out of a straight line.

Question 2:
if we all agree that language precedes us, we are born into a language that shapes and structures us, what does the materiality of language do to us? what does a letter do to us? 

Axiom 3: 
A form is always a body 
a form = a body
a letter is also a form
a language = a body

Postulation 3:
To draw a perfect circle, you would need to measure an infinite number of points around the circle's circumference. 

Exercise 3:
View a text and read a form. View a foreign language and read a stranger. 
View until you speak the language, and read until the last page.

Question 3:
What happens on the way of a line becoming a letter, a letter becoming a sentence, a sentence becoming a line, a line becoming a poem? What turns some poetries into chaos and others into more poems?  

Axiom 4:  
Bodies are poetries.
Not ideas.

Postulation 4: 
You can circle the square.

Exercise 4: 
Read an artwork, read a body. 
Don’t fill in gaps. Don’t gloss them over. Don’t elide. Do not form an opinion.

Axiom 5:  
The body is made out of circles.

Postulation 5: 
When a part of a circle is infinitely magnified, it will end up looking flat. Flat can mean that it looks just like a line, but it’s not.

Exercise 5:
Smooth the lines. Make an imperfect circle.


EVENT

30.07.2022, 16:00
Reading:
DIAMOND WITHOUT AN R (PROLOGUE)
by MARIA BARNAS
Performance:
Letter to N
by ÖZGÜR ATLAGAN


EVENT

27.08.2022, 16:00
Reading of artist's zines
JOSÉ QUINTANAR


Sabrina Chou, LIMB TO LIMB TO LIMB, 2022, Photo: LNDWstudio

Annabelle Binnerts, Ghost Poem, 2022, Photo: LNDWstudio

Sabrina Chou, LIMB TO LIMB TO LIMB, 2022, Photo: LNDWstudio

Maike Hemmers, Desire digests what moves it No. 3, 2020 and Untitled, 2021, Photo: LNDWstudio

Merey Şenocak, A Picture of O, 2022, Photo: LNDWstudio

Sepideh Behrouzian, Circling the square: The transitional zone
between repetition and difference, 2019-2022, Photo: LNDWstudio

Annabelle Binnerts, Ghost Poem, 2022, Photo: LNDWstudio

José Quintanar, *Landscapes.

 • From 1 to 26. (A Dutch landscape of 26 days.
  May 2020)
 • From 1 to 19.
 • From 1 to 10.
 • From 1 to 4.*,
  2022, Photo: LNDWstudio

Baha Görkem Yalım, Inclinations, 2022, Photo: LNDWstudio

Maike Hemmers, An endless thread, 2022, Photo: LNDWstudio

Maria Barnas, Things I Should Have Said, 2021-22, Photo: LNDWstudio

Sepideh Behrouzian, Circling the square: The transitional zone
between repetition and difference
sculpture
, 2019-2022, Photo: LNDWstudio

José Quintanar, *Landscapes.

 • From 1 to 26. (A Dutch landscape of 26 days.
  May 2020)
 • From 1 to 19.
 • From 1 to 10.
 • From 1 to 4.*, 2022, Photo: LNDWstudio

Maria Barnas, Things I Should Have Said, 2021-22, Photo: LNDWstudio